De reglementen zijn op te vragen bij de secretaris. secretaris@rvv85.com