Lidmaatschap R.V.V. per lid € 9.00 per maand.
Gezinscontributie (voor alle kinderen tot 18 jaar uit één gezin) € 25.00 per maand.
Borg voor clubmagneetkaart per persoon € 5,00 (bij inlevering retour)

U kunt de contributie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar vooraf en vóór de eerste van de maand storten op:
ING-rekening nr. NL24INGB0000513494
o.v.v. RECREATIE VERENIGING VLISSINGEN.

S.V.P. Naam van het lid en maand of kwartaal vermelden!

Betaal a.u.b. tijdig, ook de vereniging moet op tijd aan haar financiële verplichtingen voldoen!

Opzegging Lidmaatschap
Dit dient per 1ste van de maand te gebeuren met een maand opzegtermijn en wel schriftelijk bij de secretaris. Tevens dient de clubmagneetkaart (onbeschadigd en onbeschreven) ingeleverd te worden.